מסיבת דובים בקדימה

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

תתקיים ב-7 במאי.
צריך למצוא צלם לאירוע

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 11/05/2009 - 13:25
מצב:פתוח» טופל

שודר זה עתה. תודה לאדם על הצילום, ולאילן על העריכה.
http://makore.6tzvaim.com/node/368

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ב', 11/05/2009 - 13:25
מצב:טופל» סגור