2009-01-28 ישבת מערכת

ראו סיכום בקובץ המצורף.
מזכיר: שבוע הבא לא תתקיים ישיבה.
אלדד

קובץ מצורףגודל
2009-01-29 סיכום ישבת מה קורה.pdf54.98 ק"ב