2009-01-07 פרוטוקול הישיבה

ראו מסמך מצורף!

:-)

קובץ מצורףגודל
2009-01-07 סיכום מפגש מה קורה.pdf74.97 ק"ב
2009-01-07 סיכום מפגש מה קורה.odt15.06 ק"ב