גאווה בבחירות בחדרה?

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

רועי ינסה לראיין מתמודדים למועצת עיריית חדרה בהקשר הגאה.
אלדד -קשר את רועי למירית אזרחי מידיעות חדרה (מופיעה במקל). היא תוכל לעזור בפרטי קשר של המתמודדים.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 12/03/2009 - 15:07
מצב:פתוח» ויתרנו על זה

עבר זמנו