אסיפה חצי שנתית באגודה

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבסיקור אירוע
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

לתאם מראש צילום האירוע, להגיע ולצלם את האירוע ולתעד קטעים מעניינים כדי שיהיה קל לערוך.
תיאומים מול האגודה ניתן לעשות בשעות היום בטל' 03-6205590