הדלקת נרות בבית דרור

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבכתבת חוץ
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

בשבוע הבא ביום ביום ראשון