כנס תהל"ה השנתי

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:סגור
תיאור

באחריות ברוך ובנצ'

עדכונים

#1 נשלח על ידי slioz ביום א', 02/12/2007 - 20:38
מצב:פתוח» סגור

עבר זמנו בטל קרבנו