קורס גישות בזוגיות

Project:מיני-כתבות לאתר
רכיבראיון באולפן
Category:task
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:ויתרנו על זה
תיאור

עבר זמנו
ייפתח בבה"פ ב-19 לחודש. שווה לראיין מראש את המנחה ולשמוע על מה מדובר.